Martin Cibulka

oblíbené knihy: James Clavel „Král Krysa“, Eugen Herrigel „Zen a umění lukostřelby“, Sun Tsu „O umění válečném (Ping-fa)“ Více než před 2350 lety vzniklo toto nejstarší vojenské dílo světové literatury – Ping-fa mistra Suna. Dodnes je klasickou knihou na Dálném Východě a mnozí evropští vojevůdci si vysoce vážili její jedinečné moudrosti. , Mijamoto Musaši: „Kniha pěti kruhů“ Tento spis studují jak mistři kendó, tak japonští manažeři, kteří jej považují za příručku podnikatelské strategie.

Všechny tyto knihy mám rád, protože ukazují, přestože se objem lidských znalostí vyvíjel neuvěřitelným tempem, tak základní postupy lidského myšlení zůstávají stále stejné…

Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia a Úvahy o umění válečném od Machiavelliho a Životopisy dvanácti císařů od Gaia Suetoniua Tranquilluse. V současné době však tato zábavná literatura trochu ustupuje do pozadí díky mému studiu a práci která se zabývá Facial Action Coding Systém Paula Ekmana