Výzva náměstkovi primátora pro dopravu Adamovi Scheinherrovi

Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě (náměstek primátora) naprosto cíleně komplikuje dopravu v hlavním městě Praze.
Poslední aktualizace jeho zlovolnosti zažíváme v Praze 8, v ulici Střelničná, kde přes nesouhlas radnice MČ Praha 8 probíhá zužování ze dvou do jednoho pruhu.
Výsledkem bude zhoršení průjezdnosti, kolony, delší časy dojezdu.
Zastupitelstvo MČ Praha 8 proto přijalo usnesení, jehož text přidávám. Je samozřejmě psáno řečí oficiální, lidsky přeloženo je to „už toho partyzánského boje proti řidičům nech!“
Martin Cibulka, předseda komise pro životní prostředí MČ Praha 8.
Pro tuto výzvu náměstkovi primátora pro dopravu hlasovali zastupitelé ODS Praha 8, Patrioti, ANO a TOP 09.
Toto usnesení naopak nepodpořili zastupitelé Pirátů Praha 8, Osmičky žije a Zelených.

Výzva náměstkovi primátora pro dopravu, schválená zastupitelstvem MČ Praha 8:

Zastupitelstvo městské části Praha 8:
I. vyzývá náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra z Prahy Sobě, aby zanechal veškerých kroků v dopravě, které pod různými záminkami, jako je zvýšená bezpečnost nebo rozvoj cyklodopravy atd. v reálu pouze komplikují dopravu na území MČ Praha 8, ale i v celé Praze, a zhoršují životní prostředí i celkový životní komfort občanů Prahy;
II. vyzývá náměstka primátora pro dopravu, aby při přípravě dopravních opatření více dbal stanovisek jednotlivých městských částí;
III. pověřuje starostu MČ, radního pro dopravu a předsedu komise pro dopravu aby s usnesením ZMČ seznámili primátora hl. m. Prahy a náměstka primátora pro dopravu;
Adam Scheinherr