Sekat či nesekat?

„Taky máte u vás najednou tolik odborníků na údržbu zeleně?“
„Ne, nemáme, všichni se odstěhovali k vám do Prahy.“
Moje otázka a odpověď jednoho vesnického starosty je esencí celé problematiky. Jasně, každý aktivista nepatří do skupiny „náplav“, máme tady i vlastní bojovníky s klimatem, kteří se rozhodli z Prahy 8 zastavit sluneční a zemské cykly. Dnes nebudu psát o podvodech a kšeftech s klimatem, ale trochu strhnu strupy z rány, které se říká „seč trávy“. V posledních letech vidíme zvláštní úkaz, kdy se z každého stal zahradník, klimatolog a planetolog. Ano, koronavirus tento zástup odborníků rozšířil ještě o epidemiology a vakcinology.
Mediální prostor zaplnily články a reportáže o tom, jak města v reakci na klimatické změny přestanou sekat trávníky a začnou zavádět květnaté louky. I my v Praze 8 jsme vysadili první květnaté louky, i my připravujeme výstavbu svejlů na zpomalení odtoku dešťové vody, sázíme stromy. Ale to má smysl, a vždy mělo, bez ohledu na politiku, vyhlašování klimatických nouzí, boj s klimatem a poroučení větru a dešti.
Květinová louka Žernosecká už druhou sezonu dělá radost i užitek. Prostě funguje.

Květinová louka Žernosecká už druhou sezonu dělá radost i užitek. Prostě funguje.

Zpět k seči trávy – možná se zdá, že stačí nesekat, ale problém je mnohem složitější. Každé místo ve městě má svoje využití a musí na to být připraveno. Pobytový koberec, to jsou plochy, o kterých víme, že na nich lidé často v létě posedávají, kde si hrají děti, cvičí sportovci, nebo na nich jednou za čas stojí stánky a zázemí kulturních akcí. Tyto plochy musí unést větší zátěž. Ideálně se na nich vysévají směsi s převahou trav, které odnožují a jsou tak schopné vytvořit jakousi „síť“, zpevňující povrch plochy. Ty v reálu zadrží hodně dešťové vody díky své hustotě a zabrání rychlému odparu více, než neposekaný bordel. Zvládnou to pouze, když jsou pravidelně sečené, takže je podporujeme v odnožování a travní porost je tak hustý. Vytvoří v podstatě koberec. V takových plochách ale kopretiny, kohoutky či zvonky nemají šanci. Naopak kopřivy, pampelišky, šťovíky se chytnou všude. Proto je důležité tyto plochy sekat včas a relativně často. Nemusí být každé dva týdny vymláceny až na kořeny – to samozřejmě ne. Naopak je potřeba vždy přemýšlet. Když chybí voda a je velké teplo, trávy zvolí takovou životní strategii, aby přežily a svou sílu přesunou do malé části těsně u země a začne u nich fáze takzvané letní dormance, jakéhosi „letního spánku“. Všechny životní funkce zastaví, zastaví i fotosyntézu a proto zežloutnou. Není to tedy tak, jak se většina „Pepků zahradníků“ domnívá, že trávník umřel. Jakmile přijde voda, probere se a vesele si roste dál. Bohužel, tohle si od přírody odtržená část „ekologů“ nějak neumí srovnat v hlavě. Ano, nadále budeme sázet stromy, smysluplně zakládat „motýlí“ louky, ale také budeme udržovat plochy uprostřed sídlišť pravidelnou sečí tak, aby byly na pohled hezké, a především funkční pro obyvatele Prahy 8.
Na závěr jen v rychlosti pár informací, které možná předejdou otázkám, které se každý rok opakují:
  • Trávníky podél silnic (tzv. komunikační zeleň) mají ve správě magistrátní organizace, nikoliv MČ Praha 8. Neposečená nebo posečená a ponechaná tráva  která na takových místech pouze shnije a zhoršuje tak kvalitu rostoucího trávníku, tedy nejde na vrub osmičkové radnice. Pokud vás bude takové místo trápit, je nejlepší napsat přímo na Magistrát Hl.m.Prahy přes portál www.zmente.to.
  • Na některých místech může dojít k situaci, kdy zdánlivě jedna plocha je třeba z poloviny posečena a na druhé nikoliv. Pokud máte s takovým místem problém, můžete napsat na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 Úřad MČ Praha 8: Odbory a organizační jednotky – Organizační struktura úřadu.
  • Při seči trávy vzniká obrovské množství biologického odpadu a občas dojde k tomu, že zaměstnanci posečenou travní hmotu neodvezou hned pryč. V naprosté většině to ale neznamené, že by se na to „vyprdli“. Pokud by taková hromada byla na místě déle než den, opět je možné se ozvat na odbor životního prostředí. Zaměstnanci věc prověří a případně dodají firmě, která seč provádí tu správnou motivaci.
  • Ne, travní hmotu nemůžeme vozit do ZOO, aby jí spapala zvířátka. Je totiž plná bordelu, která na travní plochy „odkládají“ naši ne úplně pořádkumilní spoluobčané a třeba psí hovínko by sloníkovi asi nechutnalo vůbec. Pokud máte další dotazy, můžete mi je poslat buď přes fcb stránku nebo emailem na martin.cibulka@praha8.cz

S pozdravem, Martin Cibulka – předseda komise pro životní prostředí ÚMČ Praha 8.

Zjednodušené informace mohou být zavádějící. Odborník na údajně „nesečené“ ploše ale podle složení a výšky porostu pozná, že v letošním roce už sečená byla. Sice ne ten samý den v červenci, ale zřejmě někdy v květnu. Zdroj: Facebook Zdeněk Hřib - primátor Prahy

Zjednodušené informace mohou být zavádějící. Odborník na údajně „nesečené“ ploše ale podle složení a výšky porostu pozná, že v letošním roce už sečená byla. Sice ne ten samý den v červenci, ale zřejmě někdy v květnu. Zdroj: Facebook Zdeněk Hřib – primátor Prahy