Martin Cibulka

Kpt. František Cibulka

můj děd, vedle kterého jsem měl příležitost trávit důležitou část mého života, byl nejen příslušníkem polního četnictva, vojákem, italským legionářem, ale i poměrně známým sadařem a zahradníkem jehož věhlas a dovednosti přesahovaly místo ve kterém žil.

Jeho odborná knihovna, sbírka hodinek, zbraní, známek, to všechno jsou věci které mne ovlivnily do dnešních dnů a bohužel, před spoustou jeho znalostí a dovedností musím dodnes smeknout a jen se snažit se jim vyrovnat a pochopit je.

Ale vlastně proč bohužel? Pokud mám před sebou vzor kam ve své životní cestě jít nepřísluší se říkat „bohužel“! je pro mne celoživotním vzorem a sám sobě musím přiznat, že pokud se někdy v mé životě ukázalo nějaké rozhodnutí, skutek, jako chybný, bylo to současně tím, že takové jednání bylo porušením jeho zásad.

Our Mission

Polní zbrojmistr Hubert rytíř z Cibulku od roku 1883 velel patrně nejznámější vojenské jednotce z českých zemí kterou za 1. světové války byl 91. pěšímu pluk ( I. světovou již jako velitel nezažil, byl nahrazen v roce 1914 plukovníkem Hermannem Eccher ab Echo u. Marienburg ) .
Štáb pluku sídlil v Praze, stejně jako II. a III. prapor, I. prapor sídlil ve městě Teodo, nedaleko Kotoru u černohorských hranic a konečně IV. prapor měl základnu v Českých Budějovicích.
Pluk je nazývaný českobudějovický, protože branci pocházeli pouze z jihočeských okresů, z Českobudějovicka, Českokrumlovska a Prachaticka. Byl to etnicky nejpromíchanější pluk z českých zemí, 55 % příslušníků se hlásilo k německé národnosti, 45 % k české.
V Praze byl štáb od roku 1893, kdy byl přesunut z Českých Budějovic, samotný pluk byl založen v roce 1883. Sídlem pluku byla kasárna Císaře Ferdinanda v Karlíně. IV. prapor a pozdější maršbataliony sídlil v Mariánských kasárnách na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích, kde pobýval i Jaroslav Hašek.
Vojáci pluku nosili výložky papouškově zelené barvy a žluté (nebo zlaté) knoflíky.
První světovou válku zahájil pluk na srbském bojišti, kde absolvoval těžké boje na Kolubaře u Obrenovace, jihozápadně od Bělehradu.
Poměrně záhy byl však regiment přesunut do Ruska. Účastnil se prvního osvobození pevnosti Přemyšl a po ústupu strávil zimu v Karpatech. V květnu 1915 dochází k velké rakousko-německé ofenzivě a 91. pluk bojuje v gorlickém průsmyku, později u Lvova a Sokalu, zastaví se až na konci září 1915 u Dubna.
Poté je pluk přesunut na italskou frontu. Tam od listopadu 1915 bojuje v bitvách na řece Soči – u Gorice, Monfalcone či Jamiana. V květnu 1916 je regiment poslán jako útočná jednotka do Jižních Tyrol, velmi brzy se však vrací na Soču a vybojovává tam další, vesměs defenzivní boje. Na podzim 1917 se potom pluk zúčastnil rakouské ofenzivy na Piavě a poté drží frontu na horním toku řeky, u města Valdobbiadene. Tam ho na konci války zastihla i italská ofenzíva, která prakticky ukončila jeho existenci.nisi.
Hubert rytíř Cibulka (dobově psáno i jako Czibulka, Czibulky, Cibulky, Cibulku)