Grónsko = Zelená země

Viking Erik Rudý objevuje roku 985 ostrov kterému dává jméno Zelená země (dnešní Grónsko).
Vikingové se zde živí pastevectvím.
Roku 1310 začíná razantní ochlazování Země a přichází tzv. malá doba ledová. 1408 mizí potomci Erika Rudého z Grónska, příčinou je velký nedostatek dřeva.

15. až 17. století přináší pokrytí celého Grónska ledovcem a zvětšování ledovců v Alpách.
1200 přináší konec používání papyru. Primárním důvodem není technologický pokrok, ale změna egyptského klimatu.

Oteplení klimatu přichází na konci 18. století.
1855 Skot James Harrison zkonstruoval stroj na výrobu ledu, prababička všech ledniček je na světě.

Konec 20.stoleti přináší razantní boj proti oteplování Země vlivem člověka.
Jako příklad neblahých důsledků se uvádí odtávání ledovců v Grónsku a v Alpách.
Dotacemi se podporují alternativní zdroje energie. Sluneční elektrárny, větrné elektrárny a nebo třeba pěstování řepky.

Začátek 21.století. První zkušenosti ukazují, že sluneční elektrárny zabírají tu nejlepší zemědělskou půdu, a třeba řepka ničí přírodu víc, než jakákoliv spotřeba fosilních paliv. Všichni jsme viděli alespoň jednu fotku ledního medvěda, který se vlivem tání ledu topí nebo umírá vysílením.
Roku 2010 se i kolem vlády ČR začíná mluvit o potřebě ukončení dotací na pěstování řepky.

2011 připravuje největší příjemce takových dotací, A. Babiš, založení politického subjektu ANO 2011.
2013 se toto hnutí stává součástí vlády, která pokračuje v dotování pro pěstitele řepky. Mezi lety 2013 až 2017 roste osobní majetek Babiše o miliardu měsíčně.

2017 je podíl pěstování řepky v ČR 14% území. Průměr okolních zemí je přibližně 3,6% území kde je řepka pěstována.

Duben 2018 většina obyvatel nadává na žluté svinstvo, které dusí krajinu, otravuje včely a zvěř, způsobuje elergie.

1. květen 2018: po vykapání očí kapkami proti alergii si tiše přeji žít v době Erika Rudého. Klidně bez Grónského ledovce, ale hlavně bez dotací na věci, které ničí přírodu a normální život.