„Chtěla bych kontejner na použitý olej, co mi zbyde v kuchyni. Ideálně, aby byl někde blízko, kde bydlím, ale zase ne moc blízko, aby mi nesmrděl pod okny.“

Kam s použitým jedlým olejem?

Než takové žádosti vyhovíme, pojďme si shrnout, jak to s těmi oleji, co vám zůstanou po smažení, vlastně je. V současnosti máme možnosti, o kterých píšu v druhé části textu – nicméně jak je to s kontejnery v ulicích? V čem vidím problém? Celkem jednoduše řečeno jde nouze o prostor. Již dnes jsou stanoviště na sběr separovaného odpadu (papír, sklo, plasty) předmětem bolení. Systém provozuje Magistrát Hl. m. Prahy a jede na hraně. Větší četnost vyvážení nejsou svozové společnosti již schopny nabídnout, více prostoru také nemáme. V praxi to navíc funguje jako v úvodní větě článku: každý to chce, ale nikdo to nechce mít pod okny. Co s tím?
Faktem je, že použitý olej nepatří do WC nebo dřezu. Proč? V celkovém součtu je schopen ucpat kanalizaci a ztížit proces čištění odpadních vod.

Proč tedy olej sbírat?

– Použitý olej je druhotná surovina pro výrobu biopaliv. Ano, můžeme si teď říkat to vše, co se o biopalivech a jejich škodlivosti ví – ale o tom jinde.

– Při vylití do kanalizace způsobuje problémy, které mohou vést i k odstávce/opravě čistícího systému v případě jeho ucpání.

– Snížení emisí CO2 (doplňkově – nemusím to znovu pěstovat na poli).

Jak sbírat v domácnosti?

  • Vychladlý olej nalít do PET láhve (nikdy ne do skla!) a odevzdat do sběrného dvora. Lze také využít mobilní sběr jedlých olejů, organizovaný hlavním městem, nejbližší termíny uvádím níže. Nádobový systém sběru olejů, pokud je zavedený, je nádoba na oleje součásti separačního stání a je volně dostupná. Má však i svá úskalí, tím největším je možnost vhození špatného druhu oleje, který shromážděné jedlé oleje znehodnotí (technické, masážní a kosmetické oleje do nádoby nepatří!). V Praze je od loňského roku rozmístěno zhruba 70 nádob na použité oleje, zejména v okrajových částech města. Jde o zkušební provoz, na období let 2020 – 2022.
  • Co dělat, když je oleje na vylití do PET láhve málo? Řešením je vzít papírovou utěrku, olej z pánve s její pomocí vytřít a utěrku s omastkem vyhodit do směsného odpadu.
  • Co dělat, když nemohu využít mobilní sběr a nemohu navštívit sběrný dvůr? Dát použitý olej do PET láhve a vhodit do směsného odpadu.
  • Jak to funguje jinde? Např. v Rakousku obdrží každá domácnost od obecního úřadu nádobu na použitý olej, po jejím naplnění jí odnese na obecní úřad/sběrné místo, tam dostane novou nádobu.
  • Jak to funguje u nás? Nejpohodlnější je pro odevzdání použitého jedlého oleje využití mobilního sběru nebezpečných odpadů, je ale potřeba být ve správnou chvíli na správném místě, dle „jízdního řádu“. Praha 8 je v tomto systému rozdělena do šesti částí, nejbližší svoz proběhne 26. 5. v 15:00 na křižovatce ulic Prosecká a Pod Labuťkou.
  • Kde najdu harmonogram svozu? Např. na webu Prahy 8:

https://www.praha8.cz/Sber-nebezpecnych-slozek-komunalniho-odpadu-1.html

S pozdravem, Martin Cibulka – předseda komise pro životní prostředí ÚMČ Praha 8.

Použitý olej se hromadí v kanalizaci, kterou postupně ucpává: